Аспірантуру в Інституті було відкрито згідно Постанови Української академії сільськогосподарських наук від 04.04.1951 р. пр. № 9, п.73. До 2000 року наукові кадри готувалися з відривом і без відриву від виробництва за дванадцятьма спеціальностями: рослинництво, агрохімія, кормовиробництво і луківництво, селекція і насінництво, фітопатологія, загальне землеробство, мікробіологія, біохімія, розведення  тварин, фізіологія тварин і людини, годівля тварин і технологія кормів та економіка сільського господарства і АПК.
Після реорганізації інституту з 2000 року підготовка аспірантів проводиться за п’ятьма спеціальностями: рослинництво, кормовиробництво і луківництво, селекція і насінництво, біохімія, годівля тварин і технологія кормів.
Аспіранти інституту – це випускники Львівського національного аграрного університету, Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, Львівського національного університету імені І. Франка, Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка.
Навчаючись в аспірантурі, молоді науковці освоюють найновіші методики польових і лабораторних досліджень, беруть участь у конференціях, семінарах, нарадах.
Аспіранти-рослинники проводять свої дослідження на ділянках інституту та Львівського національного аграрного університету. Аспіранти спеціальностей тваринницького профілю – базових господарствах інституту. Дисертаційні роботи є фрагментами фундаментальних і прикладних завдань науково-технічних програм, затверджених Національною академією аграрних наук України.
Аспіранти щорічно відвідують заняття з філософії (лекції та семінари) у Львівському національному університеті імені І. Франка і консультації з іноземної мови у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького.
Керівниками аспірантів є: 1 член-кореспондент НААН та 7 докторів наук.
З жовтня 1993 р. відповідальною за підготовку наукових кадрів через аспірантуру була Длябога Оксана Романівна.
З квітня 2015 р. відповідальною за підготовку наукових кадрів через аспірантуру – Панахид Галина Ярославівна.

Провадження освітньої діяльності за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти в Інституті проводиться згідно Ліцензії МОН України (наказ № 933 від 03.08.2016 р.)

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter