BratykVMЗавідувач лабораторії

Братюк Василь Михайлович, к. с. г. н.

НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ:

    удосконалення і консолідація західного внутріпородного типу української чорнорябої молочної породи;
    збереження та покращення генофонду худоби симентальської породи Прикарпаття.


НАУКОВІ РОЗРОБКИ:

    виведено, апробовано і затверджено західний внутріпородний тип української чорно-рябої молочної породи з продуктивністю племінних стад4,5-5 тис. кг молока та елітних груп в племзаводах і племрепродукторах -5-6 тис. кг молока;
    створені та апробовані 3 заводські лінії, 4 споріднені групи та 11 цінних високопродуктивних родин тварин чорнорябої породи, розроблені селекційні програми з розвитку і вдосконалення племінних стад;
    встановлені селекційні тести для прогнозування продуктивних та племінних ознак тварин у ранньому віці;
    розроблені методичні рекомендації з удосконалення та консолідації тварин української чорно-рябої молочної породи;
    створена система збереження, покращення та збільшення генетико-селекційних ресурсів симентальської худоби Прикарпаття;
    опублікована держплемкнига чорно-рябої худоби західного регіону, 12 каталогів бугаїв-плідників племпідприємств Львівської області;
    Патент України на корисну модель № 28393 А01К 67/02. Спосіб визначення екстер’єрного типу молочної худоби / Когут М. І., Федак В. Д., Братюк В. М. Опубл. 10.12.2007. Бюл. № 20;
    Патент України на корисну модель № 52652 А01К 67/02. Спосіб оцінки лінійного розвитку худоби / Когут М. І., Федак В. Д., Братюк В. М. Опубл. 10.09.2010. Бюл. № 17.

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter