FedakNMЗавідувач лабораторії

Федак Наталія Миколаївна, к. б. н.

НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ:

    розробка системи годівлі молочної худоби виходячи, із сформованої зональної структури кормової бази регіону;
    широке використання нових високоврожайних кормових культур, адаптованих до ґрунтово-кліматичних умов регіону (озимі кормові ячмені Широколистий. Дністер; озима вика Львів'янка тощо) з високим вмістом цукрів та білку, в складі злаково-бобових сумішок для заготівлі силосів і сінажів;
    широке використання у структурі кормового клину високобілкових кормових культур місцевого виробництва(альтернативи завізним соняшнику,сої) характерних для ґрунтово-кліматичних умов Карпатського регіону (бобів кормових, гороху, пелюшки, ріпаку, люпині, козлятнику східного, лядвенцю рогатого, конюшини гібридної, амаранту) і розробка нових видів комбікормів із достатнім використанням концентратної групи, характерної для кормової бази регіону;
    розробка нових рецептів кормових добавок (БВМД, БМД, БЖМД. МД. преміксів). виходячи із зональних біогеохімічних особливостей регіону з широким застосуванням дефіцитних макро- і мікроелементів та природних мінералів (глауконіту, перліту, сапоніту):
    широке використання відходів переробної промисловості - пивної дробини, барди, жому - свіжих і сухих, відходів кавової та чаєвої галузей,

НАУКОВІ РОЗРОБКИ:

    Білково-жиро-мінеральна добавка (БЖМД) до комбікормів для сільськогосподарських тварин // Стандарт України. Розробники Г. Седіло. Я. Вовк. С. Чумаченко. Б. Булка. Г. Братуняк. Г. Коник. О. Постол.
    Мінеральна добавка для сільськогосподарських тварин на основі макро- та мікроелементів і природних мінералів // Стандарт України. Розробники Г. Седіло. Я. Вовк. Б. Булка. Г. Братуняк. С. Чумаченко, І. Душара.
    Премікс для лактуючих корів. Патент на корисну модель №61100. А61К 31/095 II Оф. бюл. патентного відомства України. 2011. - № 13. Автори Чумаченко С. П., Вовк Я. С.. Булка Б. І.. Федак Н. М.
    Білково-вітамінно мінеральна кормова добавка (БВМКД) для дійних корів. Патент на корисну модель № 68228. А23К 1/00 // Оф. бюл. патентного відомства України. 2012. - № 6. Автори Седіло Г. М.. ВовкЯ. С.. Федак Н. М.. Чумаченко С. П.. Полуліх М. І.

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter