ka4marЗАВІДУВАЧ:

Качмар Оксана Йосипівна
кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

l zemlerobstva 2

СКЛАД ЛАБОРАТОРІЇ:

Габриєль А.Й. – кандидат сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник; Дубицька А.О. – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник; Оліфір Ю.М. – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник; Вавринович О.В. – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;
Іванюк В.Я. – кандидат сільськогосподарських наук, науковий співробітник;
Дубицький О.Л. – кандидат біологічних наук, науковий співробітник;
Рілінг І.М., Содома Н.Г., Соханчак М.М., Ващишин О.М. – фахівеці;
Таравська О.В., Балущак Л.М. – техніки.

lzemlerobstva3В 2002 році, внаслідок реорганізації та укрупнення лабораторій до колективу лабораторії землеробства була приєднана лабораторія агрохімії – один з базових фундаментальних підрозділів інституту. Внаслідок об’єднання лабораторій землеробства і агрохімії утворився потужний науковий підрозділ, базова структурна одиниця інституту – лабораторія землеробства і відтворення родючості грунтів, яку очолила кандидат с.-г. Качмар О.Й. В колективі налічувалось 8 кандидатів наук: Сорочинський В.В., Бульо В.С., Габрієль Г.Й., Шикітка В.Л., Дубицька А.О., Петрунів В.М., Петрунів І.І.
Розширився спектр досліджень. Науково-дослідна робота лабораторії сконцентрувалась над розробкою теоретичних і технологічних основ ефективного використання староорних, осушених та еродованих земель, заходів підвищення їх родючості і продуктивності з урахуванням енергозбереження і охорони навколишнього середовища в умовах розвитку ринкових відносин на селі

Зокрема вирішувались:

    проблема протиерозійного захисту агроландшафтів (ерозійно–небезпечних земель) на основі альтернативних грунтообробних систем відновлюваного землеробства;
    здійснювалась розробка підсистем (сівозмін, основного обробітку грунту, удобрення, вапнування, боротьби з бур’янами) адаптивно-ландшафтного землеробства;
    вивчались шляхи відновлення біопродуктивних функцій осушених грунтів;
    здійснювалась розробка систем точного землеробства на меліорованих землях.

     В даний час лабораторія проводить дослідження в шести довготривалих стаціонарних дослідах, з яких чотири закладені в умовах Західного Лісостепу, а два - в Передкарпатті. Дослідження ведуться по ПНД «Землеробство», «Родючість, охорона і раціональне використання ґрунтів», «Сталий розвиток меліорації земель та водокористування».
Тематика досліджень лабораторії: екологічно безпечні природоохоронні системи землеробства (богарного, меліоративного, схилового), які забезпечують високу продуктивність сільськогосподарських культур та збереження й відтворення родючості ґрунтів.

Основні напрями наукової діяльності:

Фундаментальні дослідження:

 •     наукових основ управління біопродуктивним потенціалом сірих лісових ґрунтів різноглибинними способами обробітку ґрунту;
 •     науково-методологічних основ екологічно безпечної регуляції стійкості агроценозів щодо шкідливої дії бур’янів;
 •     науково-обґрунтованих засад корекції родючості сірих лісових ґрунтів на основі використання альтернативних біологізованих систем удобрення;
 •     концептуальних засад підвищення родючості та біопродуктивності ясно-сірих лісових поверхнево оглеєних ґрунтів Лісостепу західного.

Прикладні дослідження:

    - науково обґрунтованих сівозмін з короткою ротацією, які забезпечують підвищення продуктивності сільськогосподарських культур і родючості ґрунтів у Лісостепу західному;
    - агротехнічних заходів відновлення родючості, охорони та ефективного використання еродованих земель в умовах західного регіону України;
    екологічно безпечних і ресурсо-збережувальних систем відтворення родючості кислих поверхнево оглеєних ґрунтів західного Лісостепу і Передкарпаття України;
    технологій вирощування зернових і кормових культур, що забезпечують відтворення родючості осушуваних ґрунтів західного регіону.

За час існування лабораторія видала онад 1000 наукових праць, з них більше 45 науково-методичних рекомендацій, захищено 4 докторських та 39 кандидатських дисертацій.
Перспективні плани лабораторії землеробства і відтворення родючості грунтів пов’язані з екологоадаптивними системами землеробства за умов змін клімату та удосконаленням технологій відтворення та регулювання їх родючості.

Практичні розробки:

 •     Системи основного обробітку ґрунту в умовах західного Лісостепу й Передкарпаття;
 •     Системи короткоротаційних біодинамічних сівозмін для умов західного Лісостепу;
 •     Технологія використання органо-мінеральних добрив на основі побічної продукції рослинництва;
 •      Методи регулювання шкодочинністю бур’янів;
 •     Ефективне використання еродованих та ерозійно-небезпечних земель;
 •     Технології хімічної меліорації кислих ґрунтів;
 •     Ресурсоощадна технологія збереження і підвищення родючості кислих сірих лісових поверхнево оглеєних ґрунтів на основі буферних характеристик.

За період існування лабораторії створено ряд шкіл, а саме:

    школа проф. Козака Є. І. – концептуально розроблено системи удобрення сільськогосподарських культур у різних польових сівозмінах; нові форми мінеральних добрив; цеоліти як адсорбенти для зменшення вимивання поживних речовин з грунту; вивчено дію окремих елементів на ясно-сірих лісових ґрунтах за різних рівнів мінерального живлення; ефективність магнійвмісних та торфо-мінеральних добрив із використанням вуглеамонійних солей; ресурсозберігаючу систему удобрень з використанням проміжних сидератів; прийомів відтворення родючості ясно-сірого лісового ґрунту в екологічно збалансованій системі землеробства
    школа проф. Дуки В. І. – концептуально обґрунтовано систему землеробства для Лісостепової зони західного регіону; смугову систему землеробства для передгірних та гірських районів Карпат; агротехнічні прийоми боротьби з ерозією ґрунтів; раціональну технологію освоєння осушених дерново-підзолистих, поверхнево-оглеєєних суглинкових із незадовільними водно-фізичними властивостями земель.

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter