KotkoNMЗавідувач відділу

Котько Наталія Михайлівна, к.е.н.

НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ:

    дослідження впливу реструктуризації агроформувань західного регіону на результативність сільськогосподарського виробництва;
    обґрунтування перспектив зростання соціальної результативності аграрної реформи;
    вивчення проблем адаптації сільськогосподарських товаровиробників доринково-підприємницьких умов господарювання;
    обґрунтування заходів державної політики із забезпечення зростання ефективності аграрного виробництва;
    обґрунтування наукових основ формування раціональної галузевої структури сільськогосподарського виробництва як системної складової АПК та організаційно-економічного механізму її забезпечення;
    дослідження характеру і наслідків впливу системотворних факторів на сільський розвиток в умовах дестабілізації економік;
    обґрунтування елементів організаційно-економічного механізму забезпечення зростання функціональності сільських територій;
    обґрунтування наукових основ та елементів організаційно-економічного механізму дієвого програмно-цільового впливу наростання ефективності та забезпечення сталості сільського розвитку;
    вивчення наукових основ та розробка економічного механізму раціонального сільськогосподарського землекористування в умовах збалансованого розвитку агропромислового виробництва;
    обґрунтування параметрів ресурсо-екологічної збалансованості сільськогосподарського виробництва регіону в умовах перспектив сталого розвитку сільських територій.

НАУКОВІ РОЗРОБКИ:

  •     системне узагальнення інституційних і економічних чинників, що визначають результативність аграрної реформи:
  •     напрацювання методики формування технологічних карт в системі електронних таблиць МО Ехсеl 2003 та розробка в цій системі детальних технологічних карт виробництва основних видів продукції рослинництва з урахуванням зональних особливостей:
  •     прогнозні розрахунки можливого виробництва кормів, та товарної рослинницької і тваринницької продукції агропідприємствами Львівської області за умов урахування регіональної специфіки;
  •     обґрунтування основних напрямків зростання ефективності господарювання основних виробників сільськогосподарської продукції. критеріїв вибору виду діяльності, джерел залучення додаткових ресурсів, засад відбору ресурсів:
  •     обґрунтування галузевих пріоритетів і стратегічних орієнтирів регіонального розвитку:
  •     визначення ключових конкурентоздатних напрямів розвитку аграрної сфери регіону та обґрунтування шляхів практичної реалізації його конкурентних переваг;
  •     розробка програмних засад зростання соціально-економічної ефективності розміщення сільського господарства в регіоні;
  •     розробка методологічних і методичних основ для запровадження програмно-цільового і прогнозного механізму розвитку сільських територій;
  •     запропоновано модель еколого-економічного оцінювання використання земель сільськогосподарського призначення з урахуванням факторів сталого землекористування;
  •     розробка наукових рекомендацій щодо переходу аграрного виробництва на еколого-орієнтований шлях розвитку.
Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter