logoISGKR ztusnytШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Актуальні проблеми агропромислового виробництва України», яка відбудеться 9 листопада 2017 р. на базі Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Загальне землеробство
  1. Агрохімія, ґрунтознавство
  2. Рослинництво
  3. Кормовиробництво і луківництво
  4. Селекція і насінництво
  5. Захист рослин
  6. Садівництво
  7. Агроекологія
  8. Годівля тварин і технологія кормів
  9. Селекція та відтворення с.-г. тварин
  10. Виробництво молока та яловичини
  11. Економіка с.-г. виробництва
  12. Механізація с.-г. виробництва

ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

830–1000 – реєстрація та ознайомлення учасників з новітніми розробками ІСГКР НААН;

1000 – початок пленарного засідання;

1300–1400 – обідня перерва;

1700 – підведення підсумків конференції;

1800 – від’їзд учасників.

Тези доповідей будуть опубліковані у Матеріалах науково-практичної конференції, а статті у разі їх відповідності вимогам – у міжвідомчому тематичному науковому збірнику “Передгірне та гірське землеробство і тваринництво”.

ОРГКОМІТЕТ

Голова: Седіло Г.М. – академік НААН, директор ІСГКР НААН.

Заступник: Коник Г.С. – д. с.-г. н., перший заступник директора;

Бащенко М.І. – академік НААН, віце-президент НААН;

Заришняк А.С. – академік НААН, віце-президент – головний вчений секретар НААН;

Камінський В.Ф. – д.с.-г.н., член-кореспондент НААН, академік-секретар Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН;

Роїк М.В. – академік НААН, академік-секретар Відділення рослинництва НААН;

Гладій М.В. – академік НААН, академік-секретар Відділення зоотехнії НААН;

Влізло В.В. – академік НААН, директор Інституту біології тварин НААН;

Снітинський В.В. – академік НААН, ректор ЛНАУ;

Стибель В.В. – д. вет. н., ректор ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького;

Коцюмбас І.Я. – член-кореспондент НААН, директор ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок;

Абрамик М.І. – к. с.-г. н., директор ПДСГДС ІСГКР НААН;

Каплінський В.В. – к. вет. н., заступник директора з наукової роботи у тваринництві;

Вовк С.О. – д. б. н., зав. лаб. дрібного тваринництва;

Волощук О.П. – д. с.-г. н., гол. наук. співр.;

РівісЙ.Ф. –д. с.-г. н., гол. наук. співр.;

Лихочвор В.В. –д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри технологій в рослинництві ЛНАУ;

Дзюбайло А.Г. – д.с.-г.н., зав. каф. екології та географії, ДДПУ імені І.Франка;

Музика П.М. – д. е. н., професор, ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького;

Панахид Г.Я. – к. с.-г. н., вчений секретар;

Вавринович О.В. – к. с.-г. н., ст. наук. співр.

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ

До публікації приймаються статті і тези українською мовою за тематикою конференції, які раніше не були опубліковані, містять нові теоретичні та практичні результати, обсягом 15–25 сторінок формату А5 для статей, 1–2 сторінки для тез, кегль 10, текст набраний через 1,5 інтервала, розміри всіх полів – 2 см.

Мова конференції: українська.

СТРУКТУРА СТАТТІ

 • індекс УДК (звичайним шрифтом, зліва, кегль 8);
 • ініціали, прізвища авторів, наукові ступені (зліва, жирним шрифтом, кегль 8);
 • назва установи (зліва, кегль 9);
 • поштова адреса установи, е-mailавтора (зліва, курсивом, кегль 9);
 • заголовок статті (зліва, кегль 10);
 • реферат (курсивом);
 • ключові слова (курсивом);
 • вступ;
 • матеріали і методи;
 • результати та обговорення;
 • висновки;
 • список використаної літератури (згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, від 30 до 40 пунктів, з яких 50 % - література з видань, які входять до міжнародних наукометричних баз даних, в основному нові джерела за останні 10 років);
 • анотації російською та англійською мовами (УДК, прізвища, ініціали авторів, назва статті, резюме, ключові слова – 9 кегль).

Рисунки, які мають бути тільки чорно-білими, виконувати у програмах Microsoft Graph або Microsoft Excel (до останнього додати файл Excel з вихідними даними).

До статті потрібно додати експертний висновок.

Потрібно підготувати авторський реферат статті англійською мовою (український варіант обов’язковий) для розміщення на веб-сайті видання (авторський реферат статті повинен містити: індекс УДК, ініціали та прізвище автора, місце роботи або навчання, назву статті, стислий зміст статті мінімальним обсягом 200 слів - кегль 10).

СТРУКТУРА ТЕЗ

 • індекс УДК (зліва);
 • ініціали, прізвища авторів, наукові ступені (жирний курсив, до центру);
 • назва установи (до центру);
 • поштова адреса, e-mail (курсив, до центру);
 • заголовок (великими літерами, жирним шрифтом, до центру);
 • текст тез.

           

Запрошення на конференцію Вам буде надіслано на основі поданої заявки.

ЗАЯВКА

на участь у конференції

Прізвище _______________________________

Ім’я ____________________________________

По батькові _____________________________

Науковий ступінь ________________________

Вчене звання ____________________________

Посада __________________________________

Організація _____________________________

________________________________________

Поштова адреса __________________________

________________________________________

Індекс (обов’язково) ______________________

Контактний телефон ______________________

E-mail __________________________________

Назва доповіді (статті) ____________________

________________________________________

________________________________________

Номер секції _____________________________

ПОРЯДОК УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі у роботі конференції потрібно не пізніше 10 вересня 2017 р. надіслати свою заявку та роздруковані і підписані авторами два примірники статті, тез і їх версії на електронному носії (CD-диск). Програма конференції формується із заявлених доповідей. Відповідальність за зміст публікації несе автор. Оргкомітет залишає за собою право редагувати та відхиляти надіслані матеріали.

Вартість публікації – 30 грн за сторінку та внесок за участь у конференції – 100 грн
з кожного учасника. Квитанція про оплату надсилається після затвердження матеріалів до друку.

Адреса оргкомітету конференції:

Інститут сільського господарства

Карпатського регіону НААН,

вул. Грушевського, 5, с. Оброшино Пустомитівського р-ну Львівської обл., 81115.

Тел./факс (032) 227-97-33.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Для оперативної обробки матеріалів заявку на участь у конференції та текст статті (тез) бажано надсилати також електронною поштою за адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Банківські реквізити для оплати публікації та внеску за участь у конференції: одержувач - Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, р/р 31253211202576 в Держказначейській службі України м. Київ, МФО 820172, ЗКПО 00496952.

 Форма у PDF ЗАВАНТАЖИТИ

Телефони для довідок:

068-021-35-21 – Кахнич Марія Миколаївна (редакторнаукового збірника);

096-753-77-73 – Вавринович Оксана Володимирівна  (голова ради молодих вчених).

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter