В Інституті сільського господарства Карпатського регіону НААН готується до друку міжвідомчий тематичний науковий збірник “Передгірне та гірське землеробство і тваринництво”. Статті приймаються до 10 квітня 2017 р.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

у міжвідомчий тематичний науковий збірник

 "Передгірне та гірське землеробствоі тваринництво"

         У збірнику публікуються оригінальні статті з актуальних питань рослинництва, землеробства, кормовиробництва, агрохімії, селекції, насінництва, захисту рослин, фізіології, біохімії, годівлі, розведення і селекції тварин.

         Статті подають українською або англійською мовою у двох друкованих примірниках (один – з підписами авторів, для аспірантів – наукового керівника), обсягом від 15 до 25 сторінок формату А5, кегль 10, текст набраний через 1,5 інтервала, розміри всіх полів – 2 см, з експертним висновком, а також на CD-R у формі файла редактора Word 97–2003.

         Стаття повинна включати:

-     індекс УДК (звичайним шрифтом, зліва, кегль 8);

-     ініціали, прізвища авторів, наукові ступені (зліва, жирним шрифтом, кегль 8);

-     назву установи (звичайним шрифтом, зліва, кегль 9);

-     поштову адресу(місцезнаходження установи), e-mailавтора (курсивом, зліва, кегль 9);

-     заголовок (великими літерами, жирним шрифтом, зліва, кегль 10);

-     реферат (курсивом, кегль 10, не повторювати відомості, які є у назві статті);

-     ключові слова українською мовою (курсивом, кегль 10);

-     вступ (жирним шрифтом);

-     матеріали і методи(жирним шрифтом);

-     результатита обговорення(жирним шрифтом);

-     висновки(жирним шрифтом);

-     список використаної літератури (жирним шрифтом, згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, в алфавітному порядку, від 30 до 40 пунктів, з яких 50 % - література з видань, які входять до міжнародних наукометричних баз даних, в основному нові джерела за останні 10 років, з посиланнями в тексті);

-         анотації російською та англійською мовами (індекс УДК, прізвища, ініціали авторів, назва статті, резюме, ключові слова - кегль 9).Текст ідентичний українському варіанту, переклад не комп’ютерний.

Потрібно підготуватиавторський реферат статті англійською мовою (український варіант обов’язковий) для розміщення на веб-сайті видання (авторський реферат статті повинен містити: індекс УДК, ініціали та прізвище автора, місце роботи або навчання, назву статті, стислий зміст статті мінімальним обсягом 200 слів – кегль 10).

         Рисунки, які повинні бути тільки чорно-білими, штрихованими, не сканованими, виконувати у програмах MicrosoftGraph або MicrosoftExcel (до останнього додати файл Excel з вихідними даними). Ширина рисунків і таблиць має збігатися з межами тексту, назви - жирним шрифтом по ширині без абзацу. Слово «таблиця» не вживається. Таблиці не сканувати і не малювати. Не наводити одні й ті ж дані на рисунках і в таблицях. Примітки – кегль 8. Абзацний відступ – 1 см. Сторінки не нумеруються.

         Назва файла – прізвище, ініціали першого автора латинськими буквами (наприклад, IvanenkoI.I.).

На окремому аркуші потрібно вказати прізвища, повністю імена, по батькові всіх співавторів, контактні телефони, e-mailта поштову адресу для отримання збірника.

Для аспірантів та докторантів на першій сторінці внизу зазначити науковий ступінь, ініціали та прізвище наукового керівника або консультанта.

Збірник входить до переліку наукових фахових видань (сільськогосподарські науки). Зміст статті має відповідати вимогам, викладеним у Бюлетені ВАКу України (2003, № 1).

Прохання до авторів уважно вичитувати свої статті, перевіряючи точність наведених наукових даних та відповідність вимогам. Редакція залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають встановленим вимогам, редагувати та скорочувати представлені матеріали.

Вартість однієї сторінки тексту – 30 грн. Квитанція про оплату надсилається після затвердження статей до друку.

         Реквізити для оплати: Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, р/р 31253211202576 в Держказначейській службі України
м. Київ, МФО 820172, ЗКПО 00496952. Призначення платежу – за публікацію статті П.І.П.

         Телефони для довідок: Панахид Галина Ярославівна, к. с.-г. н., відповідальний секретар - +38 032 239 61 22, +38 067 294 20 60, Кахнич Марія Миколаївна, редактор - +38 068 021 35 21.

         E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

         Статті надсилати до 10 квітня 2017 р. за адресою: Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН (редактору), с. Оброшино Пустомитівського району Львівської області, 81115.

Сторінка збірника

Вимоги до оформлення статей у форматі MS Word ТУТ

Зразок

 

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter